Cookie verklaring

 

 

Rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je
ontvangen hebben. Tevens kunt je bezwaar maken tegen de verwerking van je
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb
je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou of in
opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming
hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden
wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming.

 

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan
contact met ons op!

 

Contactgegevens

U kunt via het onderstaande formulier contact met ons opnemen, neemt u liever op een andere
manier contact op, gebruik dan de onderstaande gegevens.

Dubline Nederland bv
Koperweg 11A
2401LH Alphen aan den Rijn
0172-260000

    Verstuur bericht