Storingen en onderhoud

Deze pagina bevat informatie over actuele storingen

Storing 30 april

09:10 Er is een storing waardoor enkele gebruikers geen inkomende oproepen kunnen accepteren. De omvang van het probleem lijkt enkele tientallen klanten te zijn.

09:14 Een storingsmelding is gemaakt bij het technische team, een onderzoek wordt gestart.

10:05 Er zijn enkele tientallen klanten die geen inkomende oproepen kunnen ontvangen op dit moment. De oproepen die binnen komen kunnen niet aangenomen worden. Terug bellen en uitgaand bellen is gewoon mogelijk. We zijn inmiddels bezig met het voorbereiden van een oplossing.

11:30 We kunnen de problemen reproduceren en hebben de klantgroep met problemen gereduceerd. We werken nu aan een oplossing voor de resterende klanten met problemen.

13:16 Ook de laatste klanten moeten nu weer gebeld kunnen worden.

13:35 We gaan uitgebreid onderzoek doen hoe dit probleem veroorzaakt is en wat we in het vervolg kunnen doen om dit te voorkomen en of sneller op te lossen.